profil kanceláře

Advokátní, autorsko-právní, patentová a známková kancelář artpatent poskytuje komplexní služby oblasti duševního vlastnictví, reklamního práva, firemního práva a ochrany hospodářské soutěže. Klientům můžeme nabídnout více než 8 let zkušeností ve specializaci.

Podle zhodnocení situace klienta navrhneme ideální řešení pro ochranu jeho práv. Zajišťujeme registrace patentů, designů, ochranných známek, domén, firemních jmen a dalších registrovatelných práv. Naše kancelář pomáhá autorům uměleckých a vědeckých děl při zajištění optimální ochrany. Zaměřujeme se také na právní vztahy vznikající v konkurenční soutěži na trhu.

Kromě shora uvedených základních specializací poskytujeme právní služby rovněž v dalších oblastech práva, zejména v oblasti práva občanského, práva obchodního, práva pracovního, práva nemovitostí a práva trestního.