autorské právo

 • zajištění formální ochrany v některých zahraničních státech
 • úschova literárních děl
 • smlouvy o dílo autorské, licenční smlouvy, nakladatelské smlouvy
 • licence Creative Commons
 • zastupování ve vztazích s galerií či dražebním domem
 • právní služby architektům, designérům, copywriterům, režisérům audiovizuálních děl
 • ochrana práv výkonných umělců
 • zastoupení výrobců zvukového a zvukově obrazového záznamu
 • zásah při porušování autorských práv na internetu
 • vypracování pracovních smluv s autory
 • vymáhání práva autorského
 • vypracování a zaslání předžalobní výzev
 • jednání s kolektivními správci autorských práv
 • zastupování v soudních sporech
 • zastupování před správními orgány
 • zastupování před orgány činnými v trestním řízení