domény

  • zajištění registrace domén po celém světě
  • předžalobní výzvy k dobrovolnému převodu
  • předběžná opatření k zablokování dispozice s doménou
  • zastupování v řízeních před Rozhodčím soudem při HKČR a AKČR
  • zastupování v doménových sporech před obecnými soudy
  • zastoupení v procedurách ADR a UDRP