e-commerce

  • návrhy všeobecných obchodních podmínek pro obchodování na internetu
  • právní zastoupení při odpovědnosti za vady a odpovědnosti za škodu
  • posouzení přeshraničních aspektů internetového obchodu
  • analýzy platnosti uzavření smluv na internetu
  • smluvní zajištění IT služeb v rámci e-shopů, e-aukcí apod.
  • ochrana osobních údajů v komerčních vztazích na internetu