firemní právo

  • zakládání společností (v.o.s., s.r.o., k.s., a.s., evropská společnost)
  • zastupování na valných hromadách
  • návrh společenské smlouvy a stanov
  • rozbor, příprava a realizace fúzí, rozdělení či změny právní formy
  • právní pomoc při ochraně firemního jména
  • zajištění právních služeb při zajištění ochrany dobré pověsti právnické osoby (goodwill)
  • zastupování před soudy a správními orgány