nekalá soutěž

  • konzultace a návrh optimálního řešení problému
  • zastupování před soudy a v jednáních s třetími osobami
  • vypracování návrhu na vydání předběžného opatření
  • posudky ve věci nekalých obchodních praktik
  • obrana při parazitování na pověsti
  • pomoc při potírání nepovolených konkurenčních praktik na internetu
  • zastoupení v záležitostech nekalých sponzorovaných odkazů
  • potírání klamavé a nedovolené srovnávací reklamy