ochranné známky

  • posouzení možností registrace konkrétního označení jako ochranné známky
  • registrace ochranných známek na národní, evropské i mezinárodní úrovni
  • známkové rešerše
  • zastupování před Úřadem průmyslového vlastnictví, WIPO a OHIM
  • námitky proti přihláškám ochranných známek
  • prohlášení neplatnosti a zrušení ochranné známky
  • zajištění registrace v zahraničních státech vč. exotických zemí
  • zastupování v soudních sporech
  • licence a převody ochranných známek