patenty a užitné vzory

  • patentové rešerše
  • zpracování patentových přihlášek a přihlášek užitných vzorů
  • zajištění ochrany patentu v zahraničí
  • převody a licence k technickým řešením
  • zrušení patentů a výmazy užitných vzorů
  • smlouvy o utajení informací
  • zastupování před Úřadem průmyslového vlastnictví
  • zastupování v soudních sporech, ve správních a trestních řízeních