software

  • zajištění formální ochrany v některých zahraničních státech
  • smlouvy o dodávkách software a o servisu a údržbě software
  • smlouvy o analýze software
  • vypracování smluv o utajení informací (non-disclosure agreement)
  • smlouvy se zaměstnanými programátory
  • zajištění úschov zdrojových kódů SW
  • licence GNU GPL