mediální a reklamní právo

mediální a reklamní právo

  • právní posouzení reklamních kampaní
  • vypracování či revize sponzorských a darovacích smluv
  • vypracování a posouzení smluv s reklamní či mediální agenturou
  • označování doplňků stravy
  • právní vyhodnocení reklamních kampaní pro léčiva
  • zastoupení v případě správních deliktů na základě zákona o regulaci reklamy
  • právní pomoc v oblasti upravené zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání
  • zastupování v civilních soudních sporech

potřebujete více informací?

najdete je v naší znalostní sekci